چهارشنبه 7 آبان 1399 فرآيند استخدام


1- فرآیند استخدام ( 1 - 2 - 3 - 4 )


2- آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

 
 
امتیاز دهی